Tarieven

Tarieven

Een kennismakingsgesprek is telefonisch en gratis. Een intakegesprek duurt 1,5 uur en een coachsessie 1 uur. Coachees starten vaak met iedere week één sessie, daarna eens in de twee weken en daarna vervolgens eens in de drie of vier weken. Uit hoeveel sessie een traject bestaat verschilt per persoon. Het aangeboden basis- en intensief coachtraject zijn gemiddelde.

Particulier

  • een sessie van 1 uur is 61,98 euro
  • basis coachtraject van 5 sessies is 247,92 euro
  • intensief coachtraject van 9 sessie is 526,87 euro
  • voor sessie op locatie wordt 0,19 euro per km gerekend

Graag wil ik mijn diensten voor iedereen beschikbaar houden. Daarvoor kunnen we altijd over de vergoeding overleggen als jouw financiële middelen beperkt zijn. En is er een mogelijkheid om bij een coachtraject in termijn te betalen.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW en zijn inclusief:

  • evaluatiegesprek 
  • intakegesprek
  • tussendoor telefonisch of via mail contact 
  • nazorg gratis contact tot 3 maanden na traject 

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

  • een afspraak van een uur is 86,98 euro vrij van BTW

Afzeggen 

Graag tijdig een afspraak afzeggen, minimaal 24 uur voor afgaand aan de afspraak. Zodat iemand anders ervoor in de plaats kan komen. De afspraak kan worden afgezegd via de e-mail, sms of Whatsapp bericht. Zonder afzegging zal de afspraak in rekening worden gebracht.