Eigenheid Coaching                                  voor jongeren       
              Krachtig vertrouwen in eigenheid              

 

Werkwijze

Omdat geen enkele jongere of docent hetzelfde is, bied Eigenheid coaching altijd maatwerk. Coachingsgesprekken kunnen plaatsvinden in mijn praktijk aan huis of op school of een andere geschikte locatie. 


Vergoeding 

Particulieren kunnen hun kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via uw werkgever 
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. 

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf
Bijvoorbeeld in kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim.  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of Arbodienst. 

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van (toekomstige) inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. 

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV en of Gemeente) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Neem contact op met je adviseur.   


    Informatie aanvragen